Aansprakelijkheid voor schadevergoeding

Stand maart 2011

Voor de aansprakelijkheid van Hansgrohe BV, ongeacht op basis van welke rechtsgrond, geldt het volgende:

  1. de hoogte van onze aansprakelijkheid voor schade die door ons of door één van de door ons gemachtigde partijen, opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt, is onbeperkt. Bij schade door aangebracht levensgevaarlijk, lichamelijk of gezondheidsletsel is de hoogte van de aansprakelijkheid onbeperkt; ook bij een eenvoudige plichtsverzaking uit nalatigheid door ons, of door één van de door ons gemachtigde bedrijven, of door onze wettelijke vertegenwoordiger.
  2. Voor geringe nalatigheid zijn wij anders uitsluitend aansprakelijk voor zover een plicht wordt verzaakt die het uitvoeren van de overeenkomst conform de voorschriften pas mogelijk maakt en op welke vervulling de gebruiker daarom vertrouwt en mag vertrouwen (wezenlijke contractuele verplichting). Bij het verzaken van wezenlijke contractuele verplichtingen - voor zover er geen situatie is ontstaan volgens alinea 1 - is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch kan ontstaan in het kader van het gebruik van onze website.
  3. De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van kracht voor zover wij een gebrek kwaadwillig verzwijgen, een garantie voor de gesteldheid van de zaak hebben aanvaard, of in overeenstemming met dwingende wettelijke bepalingen, zoals bij wetten op productaansprakelijkheid, aansprakelijk zijn.
  4. Voor het overige is onze aansprakelijkheid uitgesloten.
  5. De aanspraak van de koper op de compensatie van zinloos gemaakte kosten in plaats van de schadeclaim ter vervanging van de prestatie, blijft onverminderd van kracht.

Hansgrohe maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Je kunt alle cookies accepteren of het gebruik van cookies zelf aanpassen en onsze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens inzien.

   

Ik accepteer alle cookies

Apps & services voor tablets

Nu ontdekken