Intellectuele eigendomsrechten

Stand april 2013

Met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en het auteursrecht op de inhoud van de websites van Hansgrohe BV geldt het volgende:

Alle afbeeldingen, grafieken, bestanden, teksten en overige inhoud van deze website worden auteursrechtelijk, merkenrechtelijk of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. Voor het kopiëren, publiceren, verder verwerken, of ander gebruik in elektronische media, andere websites, gedrukte media, of ongeacht op welke andere wijze is zowel voor privé- als voor commercieel gebruik onze voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming verplicht, waarop geen aanspraak bestaat.

Wij streven ernaar in alle publicaties de intellectuele eigendomsrechten en de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, bestanden, teksten en overige inhoud van deze website in acht te nemen.

Alle binnen ons websiteaanbod genoemde en niet-genoemde, voor onze of eventueel derden verworven intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het betreffend geldige nationale en internationale recht en de rechten en aanspraken van de betreffende geregistreerde of niet-geregistreerde auteursgerechtigden. Alleen op basis van het enkel vermelden of niet-vermelden mag niet de conclusie worden getrokken dat er geen intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van ons of van derden bestaan.

In het bijzonder behoren de auteursrechten op een aantal op deze website gepubliceerde foto's toe aan mearicon, indochine, Andre Bonn, P.C., Konstantin Yugano, Manfred Ament, fotoflash, Franz Pfluegl, Beboy, Spectral-Design, typomaniac, WaveBreakMediaMicro, Matka_Wariatka, George Mayer, © auremar, Ray, archideaphoto, arsdigital, © Anna Khomulo, © Yuri Arcurs  - www.fotolia.de.

Hansgrohe maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Je kunt alle cookies accepteren of het gebruik van cookies zelf aanpassen en onsze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens inzien.

   

Ik accepteer alle cookies

Apps & services voor tablets

Nu ontdekken