Gebruiksvoorwaarden E-card

Stand maart 2012

Voor het beschikbaarstellen van de functionaliteit E-card door Hansgrohe BV gelden de volgende gebruiksvoorwaarden.

1. Prestaties van de E-card

Wij stellen de gebruikers van de website pro.hansgrohe.nl de functionaliteit E-card ter beschikking. De gebruiker kan met behulp daarvan e-mails aan de door hem/haar geselecteerde ontvangers en aan de door hem/haar ingevoerde e-mailadressen verzenden. De gebruiker bepaalt zelf de inhoud van de berichten tot en met de door ons ter beschikking gestelde afbeeldingen van de E-card, waaruit een keuze kan worden gemaakt, en de impressumgegevens. Verzending geschiedt niet-versleuteld en blijft achterwege bij een overeenkomstige verklaring van de ontvanger geadresseerd aan ons.

2. Onze verantwoordelijkheden

Het beschikbaar stellen van de functionaliteit E-card is een vrijwillige en kosteloze service van ons die wij te allen tijde kunnen opheffen of beperken. Wij controleren de juistheid van de ingevoerde e-mailadressen niet en garanderen geen beschikbaarheid van de functionaliteit of de succesvolle verzending of aankomst van de e-mails.

3. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker bevestigt dat de ontvanger akkoord gaat een bericht te ontvangen.
De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud die door hem/haar resp. zijn/haar vertegenwoordigers of andere personen met toegang tot zijn ontvangst wordt opgesteld, geselecteerd en verzonden. De gebruiker mag daarbij niet in strijd handelen met de geldende wetgeving, in het bijzonder geen onwettige, auteursrecht overtredende of aanstoot gevende inhoud verspreiden. Het gebruik van de E-card-services voor het verzenden van massa's E-cards en iedere andere vorm van reclame- of marketingboodschappen of kettingbrieven is niet toegestaan.

4. Aansprakelijkheid van de gebruiker voor zijn/haar gedrag

De gebruiker is jegens ons aansprakelijk bij het schenden van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De gebruiker vrijwaart ons bovendien van eventuele aanspraken van derden die wegens een schending van rechten van derden op basis van zijn/haar gebruik op ons worden verhaald. Wanneer de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, de toepasselijke wetgeving en de goede zeden overtreedt, behouden wij ons het recht voor het gebruik tijdelijk of permanent uit te sluiten.

Informatie over gegevensbescherming

Wanneer u onze functionaliteit E-card gebruikt, zullen wij de e-mailadressen en namen opslaan die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het door u ingevoerde bericht en uw IP-adres op basis van de wettelijke bevoegdheden en in overeenstemming met onze instructies voor gegevensbescherming indienen en gebruiken.

Cookie-instellingen

Op deze website worden cookies gebruikt zodat u optimaal gebruik van kunt maken van alle functies. Belangrijk: we gebruiken de gegevens alleen als je hier toestemming voor hebt gegeven. Je kunt je toestemming te allen tijde permanent intrekken.

Met cookies werkt onze website veel beter omdat ze toegang tot de paginanavigatie of beveiligde delen van onze pagina's mogelijk maken.
Met behulp van cookies analyseren we onze websitestatistieken en verbeteren de website om deze voor jou zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Deze gegevens zijn natuurlijk anoniem.
We gebruiken cookies om je individuele inhoud en gepersonaliseerde advertenties te laten zien.

Apps & services voor tablets

Nu ontdekken