Hansgrohe Professional Services
AXOR
hansgrohe
Versie 12/2019

Informatie over gegevensbescherming

Algemeen

Het beschermen van persoonsgegevens is van groot belang voor Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach en voor Hansgrohe BV, Naritaweg 126-130, 1043 CA Amsterdam. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend (a) op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden of (b) met uw afzonderlijke verklaring van toestemming. Hieronder informeren wij u over onze wettelijke bevoegdheden, voor zover niet uitdrukkelijk op de noodzaak van de verklaring van toestemming wordt gewezen.

Toestemming voor het gebruik van ons website-aanbod 

Wanneer u het aanbod op onze webpagina's oproept, verzamelen wij tijdelijk de volgende gebruiksgegevens en slaan deze op, zodat u van de pagina's gebruik kunt maken: identificatiekenmerken (uw IP-adres, indien nodig gebruikersnamen en wachtwoorden), gegevens over het begin, het einde en de aard van het gebruik evenals gegevens over het soort browser en besturingssysteem. Daarbij gaat het om een technische procedure die bij het oproepen van websites op het internet noodzakelijk is. Hetzelfde geldt wanneer u onze nieuwsbrieven leest (voor zover niet wettelijk anderszins toegestaan worden onze nieuwsbrieven alleen als u dat wenst en u uitdrukkelijk toestemming geeft verstuurd).

De persoonsgegevens die u vrijwillig ter beschikking heeft gesteld 

 • Contactformulieren, e-mail, post 
  Wanneer u op onze websites, via e-mail of andere post vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals naam, titel, e-mail- of postadres, telefoonnummer, persoonlijke berichten enzovoort, slaan wij deze gegevens op en gebruiken deze om de betreffende aangevraagde diensten uit te voeren (bijvoorbeeld het toesturen van aangevraagde informatie, het beantwoorden van technische of overige vragen of het reageren op uw feedback over de website). Voor portaalklanten van Hansgrohe is dit inclusief het doorgeven van op u afgestemde productinformatie en -aanbiedingen van hansgrohe.
   
 • Sollicitatieformulier 
  Via een sollicitatieformulier op onze website kunt u zich voor werkzaamheden (bijvoorbeeld baan, afstudeeropdracht, opleiding) bij een bedrijf van het Hansgrohe concern in uw land solliciteren. De persoonsgegevens die u door middel van het formulier (inclusief bijlagen) ter beschikking heeft gesteld, sturen wij door naar het bedrijf in het land dat de vacature, afstudeeropdracht of opleiding heeft gepubliceerd. Dit gebeurt alleen om de sollicitatie- of toelatingsprocedure uit te kunnen voeren. Wij wissen uw persoonsgegevens onmiddellijk nadat wij deze hebben doorgestuurd. Het bedrijf dat de vacature, afstudeeropdracht of opleiding heeft gepubliceerd, wist deze gegevens uiterlijk zes maanden na afronding van het sollicitatie- of toelatingsproces. Dit geldt altijd onder voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor verdere opslag.
   
 • Dealerzoeksysteem 
  Via het dealerzoeksysteem kunt u via onze website een verzoek om contact met u op te nemen richten aan de door u geselecteerde dealer. Wij controleren de ingevoerde gegevens niet, maar sturen uw verzoek onmiddellijk naar de dealer door. Deze ontvangt de door u ingevoerde informatie, waaronder uw persoonsgegevens. Wij wissen deze gegevens in onze systemen nadat wij deze hebben doorgestuurd, voor zover u niet wilt deelnemen aan het beoordelen van de dealer en wij verder wettelijk niet verplicht zijn de gegevens langer op te slaan.
   
 • Doorverwijzing naar dealers 
  Wanneer u onze functie Doorverwijzing naar dealers gebruikt, slaan wij de e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en namen op die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het eventueel door u ingevoerde bericht voor het doorsturen van het bericht. Na verzending van de e-mail zullen wij de persoonsgegevens onmiddellijk wissen, voor zover wij niet wettelijk verplicht zijn ze langer op te slaan.
   
 • Nieuwsbrief/e-mailmarketing 
  Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief heeft geregistreerd, ontvangt u regelmatig informatie over het bedrijf Hansgrohe en zijn merken hansgrohe en AXOR. Dat zijn onder andere informatie over producten, achtergrondverhalen, wedstrijden, sponsoring enzovoort. U kunt via het registratieformulier zelf uw voorkeuren aangeven. De aanmelding verloopt via het zogenaamde double-opt-insysteem. U ontvangt na de aanmelding via het formulier ter bevestiging een e-mail met een link van ons. Door op deze link te klikken, bevestigt u dat u de rechtmatige eigenaar van het e-mailadres bent en u voortaan nieuwsbrieven van Hansgrohe wilt ontvangen. Indien u dit al eerder heeft gedaan, ontvangt u hier mogelijk niet nog een e-mailmelding van. Na de bevestiging ontvangt u de nieuwsbrieven van Hansgrohe en zijn merken hansgrohe en AXOR. U kunt u snel en eenvoudig weer afmelden voor deze marketingberichten. Klik daarvoor op de link 'Afmelden' die in elke nieuwsbrief te vinden is. De inhoud van de nieuwsbrief kan zijn gepersonaliseerd en op uw interesses zijn afgestemd. Deze personalisering is gebaseerd op de informatie die u met ons deelt. Stuur wanneer u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u geen gebruik kunt maken van een direct opt-outmechanisme, een e-mail naar privacy@hansgrohe.com.
   
 • Gebruik van persoonsgegevens 
  Zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het beperkte kader van de wettelijke bevoegdheden voor reclamedoeleinden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal er via e-mail of telefoon ook geen contact met u worden opgenomen voor reclamedoeleinden. Op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden verwerken en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt, voor zover dat noodzakelijk is (1) voor reclamedoeleinden voor eigen aanbiedingen of (2) het doorgeven van deze gegevens aan het Hansgrohe concern voor hun marketingactiviteiten: groep personen waar u toe hoort (bijvoorbeeld uw hoedanigheid als klant of belangstellende van Hansgrohe), naam, titel, academische graad, beroeps-, branche- of bedrijfsnaam, adres (maar geen telefoonnummer of e-mailadres) en geboortejaar. Voor reclamedoeleinden voor eigen aanbiedingen slaan wij, naast deze gegevens, eventueel andere, rechtmatig door ons verworven gegevens op en maken daar gebruik van. Voor zover wij de eerder vermelde gegevens aan de bij ons concern horende bedrijven voor hun reclamedoeleinden doorgeven, zijn deze wettelijk verplicht u erop te wijzen dat ze de gegevens van ons hebben gekregen (onder andere door verwijzing in reclamemateriaal). In dat geval slaan wij gedurende twee jaar de informatie over de herkomst en de ontvanger van de gegevens op. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. 

Informatie over uw gebruiksgedrag 

Aangezien wij onze aanbiedingen en onze reclame optimaal willen aanpassen aan de behoeften van de klant, hebben wij informatie nodig over het algemene gebruiksgedrag van die klant. Daarom maken wij met gebruik van pseudoniemen en op basis van de gebruiksgegevens (die wij op een betrouwbare manier verzamelen) gebruiksprofielen aan om ons websiteaanbod mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat wij alle gegevens in de gebruiksgegevens die zouden kunnen terugverwijzen naar u als persoon (zoals IP-adres, gebruikersnamen, wachtwoorden) vervangen door een abstract kenmerk. De gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met gegevens over u als persoon. Deze zullen evenmin voor andere doeleinden worden gebruikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het maken van gebruiksprofielen.  

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deelnemen aan de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. Google zal deze informatie namens de eigenaar van deze website gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de eigenaar van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen met een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Met betrekking tot de discussie over het gebruik van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen willen wij er op wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()' gebruikt en daarom IP-adressen alleen worden verwerkt wanneer ze zijn afgekort om een directe herleiding naar personen uit te sluiten.

Wij gebruiken Google Analytics verder om gegevens uit AdWords en het double-click-cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Als u dit niet wenst, kunt u dit via de manager voor advertentievoorkeuren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) uitschakelen. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of http://www.google.de/intl/de/policies/.

Op sommige van onze websites is de tool 'Tynt' geactiveerd. Als u inhoud vanaf deze websites met 'copy-paste' (kopiëren en plakken) in e-mails plakt of op social media (bijvoorbeeld op Facebook) zet, voegt deze tool een link naar de betreffende website toe en deelt ons mede welke website is gekopieerd en geplakt. Deze informatie wordt alleen op anonieme basis verzameld. Hansgrohe kan op geen enkel moment zien wie de betreffende inhoud met wie heeft gedeeld. Meer informatie over deze tool vindt u op www.tynt.com.

Toegang tot het gegevensgeheugen van uw eindapparatuur (gebruik van cookies) 

Zonder uw voorafgaande toestemming maken wij alleen gebruik van de cookietechnologie zodat er gebruik kan worden gemaakt van het aanbod op onze webpagina's. Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten om onder andere bezoekers te identificeren die onze websites herhaaldelijk bezoeken. Deze worden op uw eindapparatuur opgeslagen en daar door ons geopend. Tijdens deze processen verzamelen wij geen persoonsgegevens zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en slaan deze ook niet op. Wij korten uw IP-adres in zodat het niet naar uw persoon te herleiden is. Bovendien verzamelen wij alleen gegevens over de door u gekozen opties en slaan deze op (bijvoorbeeld taalversies, landenpagina's, B2B- of B2C-aanbiedingen), product-ID uit memo's of het downloadcenter, frequentie en duur van het paginabezoek, enzovoort. U kunt te allen tijde via uw browserinstellingen vastleggen dat u geen cookies wilt ontvangen of u kunt de op uw eindapparatuur opgeslagen gegevens wissen. Wanneer wij gebruik willen maken van cookies voor de op de behoeften afgestemde optimalisering van ons aanbod en onze reclame, zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

Op gebruik gebaseerde onlinereclame

Met op gebruik gebaseerde onlinereclame (zogenaamde remarketing/targeting) kunnen wij u bij marketingactiviteiten anoniem identificeren en aan een doelgroep toewijzen om u op uw interesses gebaseerde reclame te kunnen laten zien. Bij uw bezoek aan onze website wordt hiervoor een cookie op uw computer opgeslagen. Hiermee verzamelen wij informatie over uw activiteiten op de door u bezochte websites (bijvoorbeeld reclame en subpagina's waar u op hebt geklikt en uw surfgedrag). Op basis van deze gegevens maken wij onder een pseudoniem een gebruiksprofiel. Dit gebruikersprofiel is niet te herleiden tot uw persoon en identiteit.
Afhankelijk van uw interesses wordt bij uw bezoeken aan websites van andere aanbieders het doelgericht plaatsen van voor u interessante reclame mogelijk gemaakt. U kunt uw toestemming hiervoor natuurlijk te allen tijde in uw browserinstellingen intrekken door cookies voor de toekomst te deactiveren.

Externe dienstverleners 

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens worden wij deels ondersteund door geselecteerde dienstverleners die volgens de voorwaarden van hun overeenkomst met ons aan strenge voorwaarden zijn onderworpen en vóór aanvang van hun werkzaamheden en ook daarna regelmatig door ons worden gecontroleerd.

Gegevens wissen

Voor zover in deze informatie over gegevensbescherming niets anders is bepaald, wissen wij uw persoonsgegevens uiterlijk drie maanden na het vervallen van het doel voor de opslag, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.

Gegevensminimalisering 

Wij slaan persoonsgegevens overeenkomstig de beginselen van de gegevensvermijding en gegevensminimalisering slechts zolang op als nodig is of als wettelijk wordt voorgeschreven (wettelijke opslagtermijn). Als het doel voor de verzamelde informatie wegvalt of de opslagtermijn eindigt, blokkeren of wissen wij de gegevens.

Uw rechten op inzage en rectificatie, blokkering, wissing of bezwaar 

U heeft recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens alsook op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Uitzonderingen: gegevens die nodig zijn om processen af te kunnen handelen of de gegevens die vallen onder de wettelijke bewaartermijn.

U kunt de door u gegeven toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@hansgrohe.com

Wij helpen u graag verder wanneer u nog vragen heeft over gegevensbescherming en het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zijn te bereiken via het e-mailadres privacy@hansgrohe.com of via de contactgegevens in de juridische info.

Het is om het blokkeren van gegevens te allen tijde in aanmerking te nemen nodig de gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand op te nemen. Voor zover er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat, kunt u ook verzoeken om het wissen van de gegevens. Anders blokkeren wij de gegevens, voor zover u dit wenst. 

Uw rechten 

Naast de eerder genoemde rechten kunt u te allen tijde om inzage in de over u opgeslagen gegevens vragen, maar ook vragen om foutieve gegevens te rectificeren of te wissen. Neem voor het indienen van bezwaren, het aanvragen van inzage in of wissing van gegevens en dergelijke contact op met: 

Hansgrohe Nederland
Naritaweg 126-130
1043 CA Amsterdam