Versie 01/2020

Juridische verwijzingen

Voor de website van Hansgrohe ProServices gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees deze zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door onze website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

Volledigheid en juistheid van onze informatie

Wij stellen alles in het werk om deze website up-to-date te houden en van zo juist en volledig mogelijke informatie te voorzien. Maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit van de informatie of de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor bepaalde gebruiksdoeleinden.
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te allen tijde in te korten en naar andere onderwerpen te verschuiven, tijdelijk te blokkeren en/of definitief te verwijderen.

Beschikbaarheid van onze diensten

Onze website geeft u slechts algemene informatie over onze diensten. Door onze informatie ontstaat echter geen wettige aanspraak op bepaalde diensten of op de volledige, ononderbroken of ongestoorde beschikbaarheid ervan. Houd er rekening mee dat afzonderlijke informatie op onze website betrekking kan hebben op producten, programma's of diensten die in bepaalde landen niet verkrijgbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Hansgrohe dealer voor informatie over de verkrijgbare producten of diensten in uw land.

Inhoud van derden

De volgende inhoud is niet van ons afkomstig en verwoordt onze mening niet, wij aanvaarden hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid: 

  • De bijdragen op een eventueel forum zijn niet van ons, maar van de betreffende gebruikers afkomstig. Wij controleren de inhoud die door de gebruiker beschikbaar is gesteld, zoals meningen, adviezen, uitleg, aanbiedingen of overige informatie, niet op rechtmatigheid of juistheid. Onze fora mogen niet worden gebruikt voor uitingen die in strijd met de wet, belasterend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker vrijwaart ons van alle vorderingen van derden die voortvloeien uit zijn gebruik van onze website dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van pagina's waarnaar wordt gelinkt.
  • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie over onze dealers bij het dealerzoeksysteem. Wij houden geen toezicht op deze inhoud of/en zoeken niet naar omstandigheden die op een praktijk in strijd met de wet wijzen. Wanneer wij op de hoogte worden gesteld van dergelijke wetsovertredingen, zullen wij de betreffende informatie echter onmiddellijk verwijderen.

Schrijfconventies

Vanwege een betere leesbaarheid wordt op deze website afgezien van het specifiek benoemen van zowel mannelijke als vrouwelijke persoonlijke voornaamwoorden. Uiteraard worden altijd beide geslachten bedoeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze website is het Duitse recht van toepassing. De bevoegde rechtbank en de plaats van uitvoering is Rottweil, de plaats waar wij zijn gevestigd.

Auteursrecht

Copyright hansgrohe 2020. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, illustraties, geluids-, video- en animatiebestanden zijn onderhevig aan het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. Zij mogen noch voor handelsdoeleinden noch voor doorgifte gekopieerd, gewijzigd of op andere websites gebruikt worden. Sommige internetpagina's van Hansgrohe bevatten ook materiaal dat onderworpen is aan het auteursrecht van diegenen die dit materiaal ter beschikking hebben gesteld.