Versie 01/2020

Aansprakelijkheid voor schadevergoeding

Voor de aansprakelijkheid vanHansgrohe ProServices geldt ongeacht de rechtsgrond het volgende:
  1. Onze aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door ons of door een van onze plaatsvervangers of wettelijke vertegenwoordigers – opzettelijk of door grove nalatigheid – is wat de hoogte betreft onbeperkt. Bij fysiek en mentaal letsel of de dood is de hoogte van de aansprakelijkheid onbeperkt – ook bij een eenvoudige rechtsschending door nalatigheid van onze kant of door een van onze plaatsvervangers of wettelijke vertegenwoordigers.
  2. Wij zijn anders uitsluitend aansprakelijk voor lichte nalatigheid voor zover een schending wordt geconstateerd die bij het op de juiste manier uitvoeren van de overeenkomst helemaal niet mogelijk is en op de naleving waarvan de gebruiker regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen (grote contractuele verplichting). Bij het niet naleven van de grote contractuele verplichtingen – voor zover er geen situatie is ontstaan volgens artikel 1 – is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die kan ontstaan door het gebruik van onze website.
  3. Onze aansprakelijkheid kan niet worden afgewezen of beperkt voor zover wij een defect moedwillig verzwijgen, garantie voor de toestand van de zaak hebben gegeven of in overeenstemming met dwingende wettelijke bepalingen, zoals bij wetten op productaansprakelijkheid, aansprakelijk zijn.
  4. Voor alle overige gevallen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
  5. De aanspraak van de koper op de vergoeding van vergeefs gemaakte kosten in plaats van de schadeclaim ter vervanging van de prestatie, blijft onverminderd van kracht.