Hansgrohe Professional Services
AXOR
hansgrohe
Versie 01/2020

Gebruiksvoorwaarden Doorverwijzing naar dealers

Voor de door Hansgrohe ProServices aangeboden functie Doorverwijzing naar dealers gelden de volgende gebruiksvoorwaarden.

1. Diensten

Wij bieden aan de gebruikers van onze website de functie 'Doorverwijzing naar dealers' aan. De gebruiker kan met de functie Dealerzoeksysteem dealers zoeken en vervolgens hun adresgegevens via e-mail of sms naar door hem geselecteerde ontvangers versturen. Daarbij voert de gebruiker zelf de ontvangers en hun contactgegevens in (e-mailadres of mobiel telefoonnummer). Wij genereren vervolgens de inhoud van het bericht (adresgegevens van dealer en vereiste gegevens voor juridische info). De gebruiker kan bij sms-berichten de tekst niet wijzigen of aanvullen, maar bij e-mails wel nog tekst in de onderwerpregel en aan het bericht zelf toevoegen. De verzending is niet versleuteld en blijft bij toestemming van de ontvanger in ons eigendom.

2. Onze verantwoordelijkheden

Het aanbieden van de functie Doorverwijzing naar dealers is een vrijwillige en gratis service van ons die te allen tijde kan worden opgeheven of beperkt. Wij controleren de juistheid van de door de gebruiker ingevoerde adresgegevens van de ontvanger niet en kunnen niet garanderen dat de functie beschikbaar is of de e-mail of het sms-bericht bij de ontvanger aankomt.

3. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker bevestigt dat de ontvanger akkoord gaat met de ontvangst van een bericht.
De gebruiker is, met uitzondering van de door ons beschikbaar gestelde adresgegevens van de dealer, uitsluitend voor de inhoud verantwoordelijk die door hem of zijn vertegenwoordigers of andere personen met toegang tot zijn gegevens wordt opgesteld, geselecteerd en verzonden. De gebruiker mag, voor zover hij de inhoud kan aanvullen of opstellen, geen geldende wetten overtreden en dan vooral geen onwettige, auteursrechtelijk beschermde of aanstootgevende inhoud verspreiden.

4. Aansprakelijkheid van de gebruiker voor zijn gedrag 

De gebruiker is tegenover ons aansprakelijk bij het schenden van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
De gebruiker stelt ons bovendien vrij van eventuele vorderingen van derden, die tegenover ons worden ingediend vanwege een schending van rechten van derden. Wanneer de gebruiker in strijd met zijn plichten, het geldende recht en de goede zeden handelt, behouden wij ons het recht voor zijn gebruik tijdelijk of permanent onmogelijk te maken.

Informatie over gegevensbescherming 

Wanneer u onze functie Doorverwijzing naar dealers gebruikt, zullen wij de e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en namen die u voor afzenders en ontvangers heeft aangegeven evenals het eventueel door u ingevoerde bericht op basis van de wettelijke bevoegdheden en in overeenstemming met onze informatie over gegevensbescherming verzamelen en gebruiken.