Versie 01/2020

Industriële eigendomsrechten

Met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en het auteursrecht op de inhoud van de websites van Hansgrohe ProServices geldt het volgende:

Alle afbeeldingen, grafieken, bestanden, teksten en overige inhoud van deze website worden auteursrechtelijk, merkenrechtelijk of door andere industriële eigendomsrechten beschermd. Voor het kopiëren, publiceren, verder verwerken of voor ander gebruik in elektronische media, op andere websites, in gedrukte media of op welke andere manier dan ook is zowel voor privégebruik als commercieel gebruik onze voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vereist – waar wij niet toe verplicht zijn.

Wij streven ernaar in alle publicaties de intellectuele eigendomsrechten en de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, bestanden, teksten en overige inhoud van deze website in acht te nemen.

Alle binnen ons websiteaanbod genoemde en niet genoemde, voor ons of eventueel derden verworven industriële eigendomsrechten en auteursrechten zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het betreffende geldige nationale en internationale recht en de rechten en aanspraken van de betreffende geregistreerde of niet-geregistreerde rechtmatige eigenaar. Alleen op basis van het vermelden of niet vermelden mag niet de conclusie worden getrokken dat er geen intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van ons of van derden bestaan.

In het bijzonder behoren de auteursrechten op een aantal op deze website gepubliceerde foto's toe aan © kanachaifoto – stock.adobe.com; © Laura Pashkevich – stock.adobe.com; © Wellnhofer Designs – stock.adobe.com; © Wellnhofer Designs – stock.adobe.com; © nd3000 – stock.adobe.com; © Kzenon – stock.adobe.com© driad – stock.adobe.com© Tatyana – stock.adobe.com; © momius – stock.adobe.com; Oatawa/shutterstock.com .